🏆પોલીસકોન્સ્ટેબલટેસ્ટ🏆


📋દરરોજ વિષયવાર ટેસ્ટનું ટાઈમટેબલ📋

સોમવારજનરલ નોલેજ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
મંગળવારભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
બુધવારકવોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
ગુરુવારરિઝનિંગ & ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
શુક્રવારસામાન્ય વિજ્ઞાન ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
રવિવારપોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ
(MCQ : 200 | MARKS : 200)
સોમવારભારતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
મંગળવારગુજરાતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
બુધવારકરન્ટ અફેર્સ ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
ગુરુવારગુજરાતી ભાષા ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
શુક્રવારસામાન્ય જ્ઞાન ટેસ્ટ
(MCQ : 30 | MARKS : 30)
રવિવારપોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ
(MCQ : 200 | MARKS : 200)

👮પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ સાથે જોડાવવા માટે WhatsApp માં Hi લખીને મેસેજ કરો. 👇

WhatsApp માં Hi 👉 Click Here

94 99 888 102💥 OJASTEST સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ આપતી ગુજરાતની No.1 વેબસાઈટ…


About Us

Contact Us

Privacy Policy

Disclaimer

Term & Conditions

Refund Policy