દરરોજ કરન્ટ અફેર્સ | 01-02-2022

1. 
તાજેતરમાં ભારત સરકારના નવા મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર કોણ બન્યું છે ?
2. 
30 જાન્યુઆરી મહાત્મા ગાંધીની પુણ્યતિથીના દિવસે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં ગુજરાતનું પ્રથમ કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ?
3. 
તાજેતરમાં કયા રાજયની પોલીસે સૌથી વધુ વીરતા પુરસ્કાર (115 પુરસ્કાર) જીત્યા છે ?
4. 
તાજેતરમાં હોકી મહિલા એશિયા કપમાં ભારતે કયો પદક જીત્યો છે ?
5. 
તાજેતરમાં ભારતનું સૌથી મોટું Electric Vehicle ચર્જિંગ સ્ટેશન કયા બન્યું છે ?
6. 
તાજેતરમાં કયા રાજયએ લોકાયુક્તની શક્તિને ઓછી કરવાનો અધ્યાદેશ લાવવાની ઘોષણા કરી છે ?
7. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે. ?
8. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે. ?
9. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે. ?
10. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે. ?