આજની કરન્ટ અફેર્સ | 14-04-2022

1. 
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પછી પાકિસ્તાનના 23મા વડાપ્રધાન તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે?
2. 
‘માધવપુર મેળો’ કયા રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવતો સાંસ્કૃતિક મેળો છે?
3. 
તાજેતરમાં કયા દેશે શાહીન-3 મિસાઇલનું સફળતા પૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું છે ?
4. 
તાજેતરમાં ભારતના કયા રાજયની ‘કાંગડા ચા’ ને યુરોપીયન આયોગ દ્વારા GI ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે ?
5. 
તાજેતરમાં કયા રાજયની સરકારે ‘1064 ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી મોબાઈલ એપ’ લોન્ચ કરી છે ?
6. 
તાજેતરમાં ગુજરાતમાં પાંચ દિવસનો માધવપૂરના મેળા (ઘેડ મેળો) નું આયોજન કયા થયું છે ?
7. 
તાજેતરમાં કયા રેલવે સ્ટેશન ઝોને “One Station One Product” પહેલ શરૂ કર્યું છે ?
8. 
શાહી લીચીને ભારતના કયા રાજ્યમાંથી GI ટેગ મળ્યો?
9. 
ટેકનિકલ સહયોગ માટે UIDAI સાથે કોણે જોડાણ કર્યું?
10. 
કયા દેશે ICC મહિલા વિશ્વ 2022 કપ ફાઇનલ જીતી છે?