આજની કરન્ટ અફેર્સ | 20-02-2022

1. 
2022માં કયો દેશ G20 સમિટનું આયોજન કરશે?
2. 
તાજેતરમાં ‘ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ ARMY સ્ટાફ’ કોણ બન્યું છે ?
3. 
તાજેતરમાં કયા રાજયની પોલીસ ‘સ્માર્ટ કાર્ડ શસ્ત્ર લાઇસન્સ’ બનાવનાર દેશની પ્રથમ પોલીસ બની છે ?
4. 
તાજેતરમાં દિલ્હી પોલીસનો 75મો સ્થાપના દિવસ કયારે મનાવવામાં આવ્યો ?
5. 
તાજેતરમાં ‘ડાર્કથોન-2022 (Darkthon-2022)’ નું આયોજન કોને કર્યું છે ?
6. 
આંતરરાષ્ટ્રીય બાળપણ કેન્સર દિવસ 2022 ની થીમ શું છે?
7. 
તાજેતરમાં કઈ કંપનીએ નાણાકીય અહેવાલમાં શ્રેષ્ઠતા માટે ICAI એવોર્ડ કોણે જીત્યો છે ?
8. 
તાજેતરમાં ભારતની પ્રથમ ‘પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ન્યુટ્રલ FMCG' કંપની કઈ બની છે ?
9. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?
10. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?