આજની કરન્ટ અફેર્સ | 21-02-2022

1. 
તાજેતરમાં કયા રાજયની મહિલા ટીમે ‘સિનિયર નેશનલ વોલીબોલ ચેમ્પિયનશીપ’ જીતી છે ?
2. 
તાજેતરમાં કઈ રાજય સરકાર દ્વારા બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં ઝડપી વિકાસ માટે ‘નવી બાયોટેકનોલોજી નીતિ’ જાહેર કરી છે ?
3. 
તાજેતરમાં કયા રાજયની પુરુષ ટીમે ‘સિનિયર નેશનલ વોલીબોલ ચેમ્પિયનશીપ’ જીતી છે ?
4. 
તાજેતરમાં કયા રાજયમાં વિક્રમ સારાભાઈ ચિલ્ડ્રન ઇનોવેશન સેન્ટર શરૂ થયું છે ?
5. 
'કોપ સાઉથ 22' કયા દેશો વચ્ચેની સંયુક્ત એરલિફ્ટ કવાયત છે?
6. 
તાજેતરમાં નીતિ આયોગ કોની સાથે મળી ફીનટેક ઓપન હેકાથોન શરૂ કરશે ?
7. 
તાજેતરમાં દવાઓની ડિલિવરી માટે કયા રાજયએ ‘સ્કાઈ એર’ કંપની સાથે સમજૂતી કરી છે ?
8. 
તાજેતરમાં ભારતના UPI પ્લેટફોર્મને અપનાવનાર પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે ?
9. 
તાજેતરમાં કોણ જર્મની અને ફ્રાંસની છ દિવસીય યાત્રા પર ગયા છે ?
10. 
' DefExpo 2022 ' સંરક્ષણ પ્રદર્શન ક્યાં કરવામાં આવશે ?