જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 02

1. 
વડોદરા રાજયના છેલ્લા રાજવી કોણ હતા ?
2. 
ગુજરાતમાં ‘છોટે સરદાર ‘તરીકે કોણ પ્રસિદ્ધ છે ?
3. 
વસ્તુપાળ અને તેજપાળ જેવા વિખ્યાત મંત્રીઓ ક્યાં રાજાના સમયમા થઈ ગયા ?
4. 
મહંમદ ગઝની એ સોમનાથ લૂટયું ત્યારે ગુજરાત પર કોનું શાસન હતું ?
5. 
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?
6. 
ગાંધીજી એ સૌ પ્રથમ આશ્રમ ક્યાં સ્થાપ્યો હતો ?
7. 
અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલો છે ?
8. 
ગિરનાર પાસેનું સુદર્શન તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું ?
9. 
‘કુંભારિયાના દેરાં’ કોણે બંધાવ્યા હતા ?
10. 
"ગુજરાતનાં અશોક ‘ તરીકે કોણ પ્રસિદ્ધ છે ?
11. 
મહાત્મા ગાંધીના રાજકીય ગુરુ કોણ હતા ?
12. 
મોઢેરાનું વિખ્યાત સૂર્યમંદિર કોના શાસનકાળ દરમિયાન બંધાયું હતું ?
13. 
સોલંકી રાજાઓના સમયમા ગુજરાત કયા નામે ઓળખાતું હતું ?
14. 
સિદ્ધરાજ જયસિંહ ક્યાં વંશનો રાજા હતો ?
15. 
ગુજરાતમાં ફરજિયાત અને મફત પ્રાથમિક શિક્ષણ દાખલ કરનાર ક્યાં રાજવી હતા ?
16. 
ગુજરાતનો છેલ્લો હિંદુ રાજા કોણ હતો ?
17. 
ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ ક્યો હતો ?
18. 
ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ક્યો ક્ષત્રિય રાજા સૌથી વધુ લોકપ્રિય હતો ?
19. 
સૌરાષ્ટ્રની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે ?
20. 
તાનારીરી સંગીત મહોત્સવ ક્યાં યોજાય છે ?
21. 
ગુજરાતનું સૌથી મોટું નાટ્યગ્રહ-હેમુ ગઢવી નાટ્યગ્રહ ક્યાં આવેલું છે ?
22. 
ગુજરાતનું કયું સ્થાન સાક્ષરનગર તરીકે ઓળખાય છે ?
23. 
પરંપરાગત રીતે થતી વણાટની પદ્ધતિ "તાંગલિયા" વણાટ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે ?
24. 
ગુજરાતમાં 1857ના વિપ્લવની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી ?
25. 
ગુજરાતમાં સોલંકી શાસનનો અંત ક્યારે આવ્યો હતો?