જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 03

1. 
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
2. 
નીચેનામાંથી કયું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંગઠનનું મુખ્ય અંગ નથી?
3. 
યુનેસ્કો(UNESCO)નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
4. 
UK, USA, જર્મની અને જાપાન ઉપરાંત G-7માં કયા કયા દેશો સામેલ છે?
5. 
વર્લ્ડ ઈન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઈઝેશન (WIPO)નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
6. 
ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઈઝેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
7. 
યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા ઠરાવ મુજબ દર વર્ષે 'આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ દિવસ' ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?
8. 
TRIPS (ટ્રિપ્સ) અને TRIMS (ટ્રીમ્સ) શબ્દો કોની સાથે સંબંધિત છે?
9. 
ઉત્તર પ્રદેશની નીચેનામાંથી કઈ જાતિઓ દીપાવલીને શોક તરીકે ઉજવે છે?
10. 
નીચેનામાંથી કયો દેશ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદનો કાયમી સભ્ય નથી?
11. 
નીચેનામાંથી કયું સંગઠન સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વિશિષ્ટ એજન્સી નથી?
12. 
વિશ્વ બેંક કયા હેતુ માટે દેશોને લોન આપીને મદદ કરે છે?
13. 
યુનેસ્કોની વર્લ્ડ કલ્ચરલ હેરિટેજની યાદીમાં નીચેનામાંથી કયું સ્થળ/સ્મારક સામેલ છે?
14. 
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા સૌથી જૂની છે?
15. 
નીચેનામાંથી કયું (SAARC)નો સભ્ય નથી?
16. 
વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WTO)ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી?
17. 
નીચેનામાંથી કયો દેશ આસિયાન(ASEAN)નો સભ્ય નથી?
18. 
સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સભ્યોની સંખ્યા કેટલી છે?
19. 
ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ઈન્ટરપોલ)નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
20. 
ભારતમાં નીચેનામાંથી કયું સ્થળ/સ્મારક યુનેસ્કોની વર્લ્ડ કલ્ચરલ હેરિટેજની યાદીમાં સામેલ નથી?
21. 
ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ક્યારે જોડાયું?
22. 
નીચેનામાંથી કઈ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સત્તાવાર ભાષા નથી?
23. 
નીચેનામાંથી કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થા વિશ્વ વિકાસ અહેવાલ પ્રકાશિત કરે છે?
24. 
'આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ' કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે?
25. 
નીચેનામાંથી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે મેળ ખાતી નથી?