જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 06

1. 
1904માં ક્રાંતિકારીઓના ગુપ્ત સંગઠન તરીકે 'અભિનવ ભારત'ની સ્થાપના કોણે કરી હતી?
2. 
કોના સમયગાળાને મુઘલ ચિત્રકળાનો સુવર્ણકાળ કહેવામાં આવે છે?
3. 
લિંગરાજ મંદિર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?
4. 
અમોઘવર્ષ કયા વંશના હતા?
5. 
પ્રખ્યાત સ્મારક રૂમી દરવાજા નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં આવેલું છે?
6. 
કબીર કોના શિષ્ય હતા?
7. 
ઔરંગઝેબ કયું વાદ્ય વગાડવામાં કુશળ હતો?
8. 
નીચેનાનો સાચો ક્રમ શું છે?
9. 
1576નું વર્ષ કયા યુદ્ધ માટે પ્રખ્યાત છે?
10. 
રાણા કુંભાએ કયા યુદ્ધમાં વિજય બાદ ચિત્તોડનો વિજય સ્તંભ બનાવ્યો હતો?
11. 
નીચેનામાંથી કોની હત્યા તેના પુત્ર દ્વારા કરવામાં આવી હતી?
12. 
ચંગીઝ ખાનનો સમકાલીન કોણ હતો?
13. 
નીચેનામાંથી મહત્વપૂર્ણ દિવસ માટે અયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.
14. 
નીચેનામાંથી પુસ્તક અને તેના લેખકની અયોગ્ય જોડી પસંદ કરો.
15. 
પ્રાચીન સાહિત્ય અને તેના લેખક વિશે અયોગ્ય કવિતા પસંદ કરો.
16. 
ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ (ISA) નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?
17. 
નીચેની નદીઓને સૌથી લાંબી થી ટૂંકીના ક્રમમાં ગોઠવો.
18. 
યુદ્ધ અભ્યાસ અને તેની સાથે સંકળાયેલા દેશમાં નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
19. 
.CSV ફાઇલનું પૂરું નામ સ્પષ્ટ જણાવો.
20. 
FTP નું પૂરું નામ શું છે?
21. 
ગાંધીજીએ દાંડી યાત્રા ક્યારે અને કેટલા સત્યાગ્રહીઓ સાથે શરૂ કરી?
22. 
કોની અધ્યક્ષતામાં 1938માં સુરત જિલ્લાના હરિપુર ખાતે કોંગ્રેસની 51મી રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું?
23. 
ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત રાજ્યસભાની રચના કયા વર્ષમાં થઈ હતી?
24. 
કલમકારી પેઇન્ટિંગ કોની સાથે સંબંધિત છે?
25. 
નટરાજની કાંસાની પ્રતિમા કયા વંશની છે?