ટેસ્ટ : જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ - 25

1. 
વિનોબા ભાવેની કૃતિનું નામ જણાવો.
2. 
વિવિધ ગઝલોના સર્જક શ્યામ સાધુનું પૂરું નામ જણાવો.
3. 
રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદના અધ્યક્ષ નીચેનામાંથી કોણ હોય છે?
4. 
દરેક નાણા ખરડોએ નાણાકીય ખરડો છે પરંતુ દરેક નાણાકીય ખરડો નાણા ખરડો ન પણ હોઈ શકે આ નક્કી કરવાની જવાબદારી કોની છે?
5. 
ગુજરાત રાજ્યમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે મધ્યસ્થી સંસ્થા કઇ છે?
6. 
ગુજરાતમા વન મહોત્સવ અંતર્ગત સૌપ્રથમ બનાવવામા આવેલ પુનિત વનની રચના ક્યા વર્ષે કરવામા આવી હતી?
7. 
મહાગંગા અભયારણ્ય ક્યા જિલ્લામા આવેલુ છે?
8. 
ભારતની પ્રથમ કોમર્શિયલ લિક્વિફાઇડ કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ (LNG) બસ કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી?
9. 
ક્યા હરણ ને સોનેરી ચામડીમાં સફેદ ટપકાં હોય છે?
10. 
મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ નીચેનામાંથી કયા સાથે સંબંધિત છે?
11. 
સુંદરવન ટાઈગર રિઝર્વને કયા વર્ષમાં સંરક્ષિત જંગલ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું?
12. 
નીચેનામાંથી કયું રાષ્ટ્રીય ગંગા નદી બેસિન ઓથોરિટીના અધ્યક્ષ છે?
13. 
જર્મનીમાં 'હિન્‍દ રાષ્ટીય સ્વંમસેવક દળ' ની રચના કોણે કરી હતી?
14. 
શિવાજીએ કોને વાધના નખથી માર્યો હતો?
15. 
જીવવિજ્ઞાનમાં "વર્ગીકરણના પિતા"નું બિરુદ પામેલ વૈજ્ઞાનિકનું નામ જણાવો.
16. 
કચ્છના કયા રાજવીએ અમદાવાદથી પ્રભાવિત થઈ ભૂજ અને માંડવી બંદરનો પાયો નાંખ્યો?
17. 
ગુજરાતમાં મળી આવેલ કઈ વાવના તળીએ હજાર ફેણવાળા શેષનાગની શોધ પર સુતેલા વિષ્ણુ ભગવાનની મૂર્તિ આવેલી છે?
18. 
ગુજરાતમાં કાષ્ઠકલાના ઉત્તમ નમૂનારૂપ "લલ્લુભાઈની હવેલી" કયા જિલ્લામાં આવેલી છે?
19. 
કોના શાસનકાળમાં 'છાયાચિત્રો' નો વિકાસ થયો હતો?
20. 
ખોડીયાર બંઘ કઈ નદી પર બાંઘવામાં આવેલ છે?
21. 
ગુજરાતમાંથી નીકળતી અને ગુજરાતમાં જ સમાઈ જતી સૌથી મોટી નદીનું નામ જણાવો.
22. 
સામયિક અને તેના યુગ અંગેનો કયો વિકલ્પ અયોગ્ય છે?
23. 
નીચીના માંથી કયો વિકલ્પ અયોગ્ય છે?
24. 
કોલમ અને તેના સર્જક અંગેનું કયું જોડકું ખોટું છે?
25. 
સંસ્થા અને તેના પ્રકાશન અંગેની ખોટી વિગત શોધો.