ટેસ્ટ : ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 13

1. 
વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) વિશે કયું નિવેદન ખોટું છે?
2. 
નીચેનામાંથી કઈ ભાષા બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં નથી?
3. 
કયો અનુચ્છેદ " લઘુમતીઓના હિતોના રક્ષણ " માટે છે?
4. 
બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ સંસદને બંધારણમાં સુધારો કરવાની સત્તા આપે છે?
5. 
9મી ડિસેમ્બર 1946ના રોજ મળેલી બંધારણ સભાની અધ્યક્ષતા કોણે કરી હતી?
6. 
ભારતીય બંધારણનો અનુચ્છેદ 19 __________ સાથે સંબંધિત છે.
7. 
ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અનુસાર, સંસદમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અને સંસદના બે ગૃહોનો સમાવેશ થાય છે?
8. 
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યની સીમાઓનું પુનર્ગઠન કરવાની ભલામણ કરવા માટે રચાયેલ સંસ્થા સ્ટેટ રિઓર્ગેનાઈઝેશન કમિશન (SRC) હતી. તેને ક્યાં વર્ષમાં રચના કરવામાં આવી હતી?
9. 
માનવ અધિકાર દિવસ (Human Rights Day) ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?
10. 
' રીબૂટિંગ ગવર્નમેન્ટ ' પુસ્તકના લેખક કોણ છે?
11. 
ભારતીય બંધારણમાં કયો અનુચ્છેદ બંધારણની આત્મા તરીકે ઓળખાય છે?
12. 
દર છ મહિનામાં સંસદની મંજૂરી સાથે ભારતમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસનને કેટલા સમય માટે લંબાવી શકાય છે?
13. 
ભારતીય બંધારણમાં ન્યાયિક સમીક્ષાની સત્તા અને ન્યાયતંત્રના સ્વતંત્રતાની જોગવાઈ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે?
14. 
' સ્વદેશી ' અને ' બહિષ્કાર ' શબ્દો કયા આંદોલન સાથે સંબંધિત હતા?
15. 
રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે?
16. 
ભારતીય બંધારણમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પદ્ધતિ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે?
17. 
ભારતીય બંધારણની કઈ અનુસૂચિ રાજ્યસભામાં બેઠકોની ફાળવણી વિશે વાત કરે છે?
18. 
નીચેનામાંથી કયો શબ્દ ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં નથી?
19. 
લોકસભા અને રાજ્યસભાની સંયુક્ત બેઠક ક્યારે યોજાય છે?
20. 
વર્ષ 1938માં પુખ્ત મતાધિકારના આધારે બંધારણ સભાની રચનાની માંગ કોણે કરી હતી?
21. 
રાજ્યસભામાં નામાંકિત પ્રથમ ફિલ્મ અભિનેત્રી કોણ હતી?
22. 
પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન ક્યારે લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું?
23. 
બંધારણના અનુચ્છેદ-1 માં ભારતને શું કહેવામાં આવ્યું છે?
24. 
લોકસભામાં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના પ્રતિનિધિઓ માટે કેટલી બેઠકો અનામત છે?
25. 
પૂના કરાર કોની-કોની વચ્ચે થયા હતા?