ટેસ્ટ : ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 20

1. 
વિધાનપરિષદના અધ્યક્ષનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો હોય છે?
2. 
ભારતીય બંધારણનો કયો ભાગ રાજભાષા સાથે સંબંધિત છે?
3. 
ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ રાજ્યની જાહેર સેવાઓમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારીમાંથી અલગ કરવા માટે પગલાં લેવા રાજ્યને નિર્દેશ આપે છે?
4. 
ભારતના સમગ્ર પ્રદેશમાં મુક્તપણે અવરજવર કરવાનો અધિકાર ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ આવે છે?
5. 
ભારતના બંધારણ દ્વારા કેટલા મૂળભૂત અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે?
6. 
ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતા સંબંધિત જોગવાઈઓ જોવા મળે છે?
7. 
આપેલ પૈકી કોને સંસદ બોલાવવાનો અધિકાર છે?
8. 
હેબિયસ કોર્પસ ભારતીય બંધારણના કયા ભાગ સાથે સંકળાયેલું છે?
9. 
ભારતીય બંધારણની 10મી અનુસૂચિમાં શું સમાયેલું છે?
10. 
ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ રાષ્ટ્રપતિને કોઈપણ વ્યક્તિને માફી આપવાનો અધિકાર આપે છે?
11. 
EVM (ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ મશીન)નો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કયા વર્ષમાં થયો હતો?
12. 
ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાની વાત કરે છે?
13. 
ભારતીય બંધારણમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની જોગવાઈ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે?
14. 
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિની સહાય અને સલાહ માટે મંત્રી પરિષદની જોગવાઈનો ઉલ્લેખ છે?
15. 
કયા સુધારા દ્વારા લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા 525 થી વધારીને 545 કરવામાં આવી?
16. 
ભારતીય બંધારણનો કયો આર્ટિકલ નેશનલ કમિશન ફોર શેડ્યુલ્ડ કાસ્ટ સાથે સંબંધિત છે?
17. 
ભારતીય બંધારણમાં DPSP (રાજ્ય નીતિનો નિર્દેશક સિદ્ધાંત) કયા દેશમાંથી ઉધાર લેવામાં આવ્યો છે?
18. 
ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હાઈકોર્ટને રિટ જારી કરવાની સત્તા આપે છે?
19. 
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ચૂંટણી પંચની જોગવાઈનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે?
20. 
ઇકોનોમિક ઇન્ટેલિજન્સ કાઉન્સિલ (EIC) ના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે?
21. 
_______ દ્વારા, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બિલને અનિશ્ચિત સમય માટે રોકી શકે છે.
22. 
ભારતીય બંધારણ મુજબ, ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિવૃત્તિની ઉંમર કેટલી છે?
23. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
24. 
બંધારણ સભાની મુસદ્દા સમિતિના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી?
25. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?