વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ટેસ્ટ – 1

1. 
1 મીટર ______ નેનો મીટર
2. 
રોકેટમાં પ્રવાહી ઇંધણ તરીકે શાનો ઉપયોગ થાય છે ?
3. 
નીચેનામાંથી કયો કુત્રિમ ઉપગ્રહ નથી ?
4. 
ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત 1962માં સ્પેસ રિસર્ચની સ્થાપના કયા નામથી કરવામાં આવી હતી ?
5. 
‘મિશન ઈનોવેશન' શું છે ?
6. 
બ્યૂરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી અંગે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.
7. 
ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BS) નોર્મ્સ શું છે ?
8. 
‘રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સાક્ષરતા મિશન'ની શરૂઆત ક્યારે થઈ ?
9. 
‘પ્રોજેક્ટ ઍરો’ ક્યા વિભાગ સાથે સંકળાયેલો છે ?
10. 
‘મેઘરાજ’ શું છે ?
11. 
TRAIની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ?
12. 
ડિજિટલ લોકરના લોગોનું સૂત્ર શું છે ?
13. 
IN Registry વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.
14. 
નેશનલ ઈન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર (NIC)નું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે ?
15. 
રુસ્તમ-II શું છે ?
16. 
મધુકર ગુપ્તા સમિતિ કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલ છે ?
17. 
'તેજસ' સ્વદેશી યુદ્ધવિમાનનું નામકરણ કોના દ્વારા થયું હતું ?
18. 
ડિફેન્સ એક્વિઝિશન કમિટિ (DAC)ના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?
19. 
રેડફલેગ વાયુસેના અભ્યાસ ભારત તથા _______ ની વાયુસેના વચ્ચે આયોજિત સંયુક્ત સૈન્યાભ્યાસ છે.
20. 
“અજેય વોરિયર"એ ભારત તથા _______ વચ્ચેનો સંયુક્ત સૈન્યાભ્યાસ છે.
21. 
ભારતીય વાયુસેના દિવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?
22. 
''પ્રહાર'' મિસાઈલ વિશે ખરા વિધાનો ચકાસો.
23. 
‘‘અગ્નિ- 4" મિસાઇલની પ્રહારક્ષમતા કેટલા કિ.મી. સુધીની છે ?
24. 
DRDOનો ઉદ્દેશ કઈ પંકિત દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે ?
25. 
DRDO નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થા અંતર્ગત કાર્યરત છે.