ટેસ્ટ : તલાટી / જુનિયર ક્લાર્ક ટેસ્ટ – 03

1. 
ક્યુ જોડકુ ખોટું છે?
2. 
નીચેનામાંથી કયુ દેશ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદનો કાયમી સભ્ય નથી?
3. 
ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો?
4. 
રાજ્ય વિધાનસભાના અધ્યક્ષની વિરુદ્ધ ઠરાવ લાવવા કેટલા દિવસ પહેલા સૂચના આપવામાં આવે છે?
5. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?
6. 
નીચેનામાંથી કયું યોગ્ય રીતે મેળ ખાતું નથી?
7. 
ભારતના બંધારણમાં બ્રિટિશ બંધારણમાંથી શું લેવામાં આવ્યું નથી?
8. 
ભારતીય બંધારણનો આર્ટિકલ 19_________સાથે સંબંધિત છે.
9. 
રેમ(RAM) ક્યાં સ્થિત હોય છે?
10. 
MS Office માં અનુક્રમે ઓછામાં ઓછું અને વધારેમાં વધારે કેટલું જુમ(zoom) થઇ શકે છે?
11. 
મેમરી TB, KB, GB, MBના એકમોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
12. 
MS Wordમાં ફકરાને સેન્ટરમાં ગોઠવવા માટે કઈ કી(Key) નું ઉપયોગ થાય છે?
13. 
' મોડી લિપિ ' કોના દ્વારા વહીવટમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી?
14. 
3, 7, 15, 31, 63, ?
15. 
રાહુલ 8 કિ.મી. પશ્ચિમ તરફ જાય છે. પછી જમણી બાજુ ફરે છે અને 3 કિ.મી. ચાલે છે.તે ફરી જમણી બાજુ ફરે છે.અને 12 કિ.મી. ચાલે છે. તો હવે રાહુલ તેના પ્રારંભિક સ્થળેથી કેટલો દૂર હશે?
16. 
કોઈ નિશ્ચિત કોડમાં BRAIN ને $#@&% તથા RENT ને #0%* લખવામાં આવે છે. તો TIER ને તે જ કોડમાં કેવી રીતે લખવામાં આવે?
17. 
12÷[15-4{12-(6+3)}] =________
18. 
A, R ના પિતા છે. V, A નો ભાઈ છે. જો I, A ના પિતા હોય, તો D અને V વચ્ચે સંબંધ શુ થાય?
19. 
A અને B ના ઉંમરનો સરવાળો 42 વર્ષ છે. 3 વર્ષ પહેલાં A ની ઉંમર B થી 5 ગણી હતી. A અને B ની હાલની ઉંમર વચ્ચેનો તફાવત શોધો.
20. 
38, 25, 50, 45, 47ની સરાસરી _______ છે.
21. 
18મી સદીમાં ભારતમાં લડાયેલ યુધ્ધમાં નીચેનામાંથી ક્યો ક્રમ સાચો છે?
22. 
જયશંકર સુંદરીની અટક કઈ હતી?
23. 
" બાવન ધ્વજ મંદિર " ક્યાં આવેલું છે?
24. 
" ચોઘડિયા " શું છે?
25. 
ગિરનારનું મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું?
26. 
" ઊર્મિ - નવરચના " શું છે?
27. 
નીચેના પૈકી કઈ નદીને મુખત્રિકોણ નથી?
28. 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા ' સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ' ના શિલ્પી કોણ છે?
29. 
" વખાર " નામના ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રહના લેખક કોણ છે?
30. 
Find the correct spelling.
31. 
Rohan has come here just _______ minutes ago.
32. 
Choose the past participle of 'teach'.
33. 
I have ______ the writing competition.
34. 
Find proper adjective of 'America'
35. 
Give opposite word of 'Fear'.
36. 
Make Adjective of 'To bless'
37. 
I was absent ______ to my illness.
38. 
Find the proper Superlative degree form of 'far'
39. 
Sachin Tendulkar is the ________ batsman in the India.
40. 
_________ water is there in the glass?
41. 
Find the correct spelling.
42. 
WHO શું છે?
43. 
જમીન વગર ખેતી કરવાની પધ્ધતિને શું કહે છે?
44. 
નીચે આપેલ વિકલ્પ પૈકી ખોટો વિકલ્પ પસંદ કરો.
45. 
નીચે પૈકી ક્યો વિકલ્પ સાચો નથી?
46. 
' મહોત્સવ ' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
47. 
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો.
અંક વાળવો
48. 
' જુગુપ્સા ' શબ્દનો પર્યાયવાચી શબ્દ જણાવો.
49. 
વિરોધાર્થી શબ્દ લખો : ' વ્યષ્ટિ '
50. 
' ગરલ ' શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.
51. 
આપેલ શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો.
હેત્વાભાસ
52. 
' સચિને વિદાય લીધી ' વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.
53. 
નીચેનામાંથી કઈ કહેવત નથી?
54. 
રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.
55. 
નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી " ભાવવાચક સંજ્ઞા " શોધો.
56. 
નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધીને લખો.
57. 
ઉપમા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.
58. 
SEBIની સ્થાપનાનો કાયદો કઈ સાલમાં ઘડાયો હતો?
59. 
' સ્મરણયાત્રા ' પુસ્તકના લેખક કોણ છે?
60. 
' શબ્દાનુશાસન ' ગ્રંથના લેખક કોણ છે?
61. 
ભારતીય ચૂંટણી પંચની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી?
62. 
નીચેનામાંથી કઇ ધાતુ પ્રવાહી ધાતુ નથી?
63. 
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી છે?
64. 
ARPSનું પુરુનામ જણાવો?
65. 
શાળાએ જતા બાળકોને વીમા કવચ પુરું પાડતી ગુજરાત સરકારની યોજના કઈ છે?
66. 
ભારતીય બંધારણ પર હસ્તાક્ષર કરનાર અંતિમ વ્યક્તિ કોણ હતા?
67. 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંગઠન(The Indian National Association)ની સ્થાપના 1876માં ______ દ્વારા કલકત્તામાં થઈ હતી.
68. 
મુસી અને ભીમા________નદીની સહાયક નદીઓ છે.
69. 
નીચેનામાંથી કોણે કહ્યું કે ભારતીય બંધારણની પ્રસ્તાવના "બંધારણનો મુખ્ય ભાગ" છે?
70. 
નીચેનામાંથી કોને "મિની હડપ્પા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
71. 
નીચેનામાંથી કઈ સમિતિએ ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોને સમાવિષ્ટ કરવાનું સૂચન કર્યું?
72. 
ભારતીય બંધારણના નીચેનામાંથી ક્યા અનુચ્છેદમાં ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અધિકારનો ઉલ્લેખ છે?
73. 
લોકાયુક્તની સ્થાપના કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે?
74. 
નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું છે?
75. 
ભારતમાં રાજ્યસભાની રચના સર્વપ્રથમ કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી?
76. 
સોલિસિટર જનરલ શું છે?
77. 
નીચેના પૈકી કયું બંધારણની અગીયારમી અનુસૂચિમાં નથી?
78. 
રાજ્યના રાજ્યપાલ વિધાનપરિષદના _______સભ્યો ને વિધાનપરિષદમાં નીમે છે.
79. 
ખરીફ પાકો એટલે કયા પ્રકારના પાક?
80. 
1938માં સુરત જિલ્લાના હરીપુરમાં કોના અધ્યક્ષ પદ હેઠળ કોંગ્રેસનું 51મું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન યોજાયું હતું?
81. 
ગાંધીજીએ દાંડીકૂચનો પ્રારંભ કયારે અને કેટલા સત્યાગ્રહીઓ સાથે કર્યો હતો?
82. 
મહાગુજરાત ચળવળ કરનાર રાજકીય પક્ષોએ ' મહાગુજરાત જનતા પરિષદ ' ની સ્થાપના કયારે કરી?
83. 
ગુજરાત રાજ્યમાં ' સરદાર સ્વરાજ આશ્રમ ' ક્યાં આવેલો છે?
84. 
નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
85. 
ક્યું બહુવ્રીહિનું ઉદાહરણ નથી?
86. 
' જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની ' - આ પંક્તિનો છંદ ઓળખાયો.
87. 
9/9 + 9/0.9 + 9/0.09 + 9/0.009 = ? તો ? = _______
88. 
3x + 10 = 5x + 6 હોય તો x ની કિંમત કેટલી ?
89. 
10 ના 0.0001% કેટલા થાય?
90. 
નીચેના માંથી કયો અપૂર્ણાંક સૌથી નાનો છે.
91. 
2 ÷ 2 + 2 × 2 - 2 = _______
92. 
MS Excel માં આખા Column ને એકસાથે સિલેક્ટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
93. 
FTP નું પુરુંનામ શું છે?
94. 
' .docx ' કયા પ્રોગ્રામ નું એક્સ્ટેન્શન બતાવે છે?
95. 
1KBPS : _______
96. 
કી બોર્ડની પ્રથમ લાઈનમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુની કી ની ક્રમ કયો હોય છે?
97. 
.CSV ફાઈલનું પૂર્ણ નામ જણાવો.
98. 
યુદ્ધ અભ્યાસ અને તેની સાથે સંકળાયેલ દેશમાં નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ ખોટો છે?
99. 
નીચે જણાવેલ નદીઓને સૌથી લાંબા થી સૌથી ટૂંકાના ક્રમમાં ગોઠવો.
100. 
આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સ (ISA) નું વધુમથક ક્યાં આવેલું છે?