🏆જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ – 17🏆

26-04-2024 | શુક્રવાર| MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Vishvajitsinh25 
2🥈 Bharat Chaudhary22.5
3🥉 Kanaksinh21.5
4Vinay Mali21.25
6Damor Bhurabhai21.25
7Makwana Ashok20.25
8Basit Khan20 
9Kiran Thakor20 
10Sanjay Thakor20 
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 260

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆ગુજરાતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ – 14🏆

29-03-2024 | શુક્રવાર| MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Jugal Zala25 
2🥈 Jagu Asodiya25 
3🥉 Tejal Joshi24
4Harish23.75
6Vicky Mer22.5
7Pravin Dantani22.5
8Shyam Der21.25
9Mahendra Gohaliya21.25
10Ajay Zapadiya21.25
11Gauswami Chirag20.75
12Vadhel Kalpna20.25
13Vanraj Singh Chavda20.25
14Chauhan Nita20 
15Dhaval Pandya20 
16Bharat Dabhi20 
17Bhavesh20 
18Vikram Galathara18.75
19Sanjay Thakor18.75
20Basit18.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 340

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆ભારતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ – 14🏆

27-03-2024 | બુધવાર| MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Vyas Sweta21.75
2🥈 Ashraf Malek21.5
3🥉 Chauhan Nita21.25
4Hitesh Thakor21.25
6Sanjay Thakor20
7Malek Saffan19.75
8Harish19
9Bhavesh18.75
10Bharat Dabhi18.75
11Chirag17.75
12Pravin Dantani17.5
13Vikram Galathara16.5
14Rathva Pareshkumar16.5
15Sedha Patel16.25
16Jugal Zala16.25
17Vanraj Singh Chavda16.25
18Bharat Chaudhary16.25
19Vinay Mali16.25
20Chetan Thakor15.5
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 285

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

🏆વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ટેસ્ટ – 11🏆

24-03-2024 | રવિવાર| MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Raulji Rajdipsinh23.75
2🥈 Pravin Dantani21.25
3🥉 Mahesh Gabu16.75
4Vipul Patna16.5
6Makwana Ashok16.5
7Hitesh Thakor16.25
8Vikram Galathara16.25
9Jagu Asodiya16.25
10Vinay Mali15.25
11Sedha Patel15
12Ashraf Malek15
13Sanjay Thakor14
14Bharat Dabhi12.75
15Bhavesh12.5
16Chaudhari Urvi12.5
17Kanaksinh12.5
18Gauswami Chirag12.5
19Thakor Karan11.25
20Ashu Dama11.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 290

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆રિઝનિંગ & ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન ટેસ્ટ – 11🏆

22-03-2024 | શુક્રવાર | MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Vipul Parmar23.25
2🥈 Raulji Rajdipsinh22.75
3🥉 Bhavesh22.5
4Bharat Dabhi22
6Jimmy Chaudhari21.5
7Vikram Galathara21.5
8Harish21.25
9Chirag Gauswami21.25
10Makwana Ashok20.75
11Naitik Patel20.75
12Rabari Kiranbhai20
13Dharmik Chudasama19.25
14Pravin Dantani18.75
15Sakariya Vikram17.75
16Patel Vaibhav16.5
17Dhaval Pandya16.25
18Subhadra16.25
19Chauhan Nita15
20Hitesh Thakor14.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 245

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆 કવોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ – 13 🏆

20-03-2024 | બુધવાર | MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Bharat Dabhi26.25
2🥈 Jimmy Chaudhari23.75
3🥉 Chaudhari Urvi21
4Kiran Rabari21
6Vaja Savankumar20.5
7Galathara Vikram20
8Parmar Vishvrajsinh19.5
9Makwana Ashok19.25
10Meraj Desai19
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 340

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆 ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 15 🏆

18-03-2024 | સોમવાર | MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Bharat Dabhi26.25
2🥈 Ashraf Malek25
3🥉 Raulji Rajdipsinh23.75
4Vyas Sweta22.75
6Sakariya Vikram22.5
7Kalpesh Prajapati20.5
8Chauhan Nita20.25
9Maulik Rohit20
10Sanjay Thakor20
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 270

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆 જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ – 14 🏆

16-03-2024 | શનિવાર| MARKS : 30

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Chauhan Nita24.5
2🥈 Rakeshbhai Jadav22.75
3🥉 Thakor Jagdish16.5
4Teraiya Ravi16.25
6Rathva Maheshbhai16.25
7Sanjay Thakor16.25
8Jadeja Girirajsinh15.5
9Pravin Dantani15
10Thakor Hitesh14
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 160

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

____________________________________________________________

🏆 ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 10 🏆

08-09-2023 | શુક્રવાર | MARKS : 50

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Siddik Chauhan40
2🥈 Barai Govind39
3🥉 Digvijaysinh Gohil37.5
4Baria Avinashkumar33
6Paresh30
7Limbachiya Jayeshkumar28
8Kajal Mofiys28
9Pratipalsinh Jadeja27.5
10Sonu25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 460

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

____________________________________________________________

🏆 જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ – 10 🏆

06-09-2023 | બુધવાર | MARKS : 50

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Raval Maheshbhai38
2🥈 Siddik Chauhan35.5
3🥉 Chauhan Pruthvirajsinh35
4Gorahava Subhash33.5
6Rohit Vasava32.5
7Makwana Ranmalsinh30 
8Payal Chuhan27.5
9Paresh27.5
10Hitesh bambha27
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 600

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here