🚨 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ 🚨


📋 દરરોજ વિષયવાર ટેસ્ટનું ટાઈમટેબલ 📋

સોમવારજનરલ નોલેજ ટેસ્ટ
મંગળવારભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ
બુધવારસામાન્ય ગણિત ટેસ્ટ
ગુરુવારસામાન્ય વિજ્ઞાન ટેસ્ટ
શુક્રવારરિઝનિંગ ટેસ્ટ
શનિવારભારતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ
રવિવારપોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ
(સંપૂર્ણ સિલેબસ)
સોમવારગુજરાતનો ઇતિહાસ & ભૂગોળ ટેસ્ટ
મંગળવારકાયદો ટેસ્ટ
બુધવારકરન્ટ અફેર્સ ટેસ્ટ
ગુરુવારકમ્પ્યુટર પરિચય ટેસ્ટ
શુક્રવારમનોવિજ્ઞાન & સામાન્ય જ્ઞાન ટેસ્ટ
રવિવારપોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ
(સંપૂર્ણ સિલેબસ)

દરરોજ નવા વિષયવાર ટેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે. (MARKS : 50)
👉 MARKS : 50 | -0.25 નેગેટિવ માર્ક્સ

દર રવિવારે સંપૂર્ણ સિલેબસ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ (MARKS : 100)
👉 MARKS : 100 | -0.25 નેગેટિવ માર્ક્સ

✅ બધા ટેસ્ટ નવા અભ્યાસક્રમ અનુસાર રહેશે તથા દરેક ટેસ્ટમાં કટ ઑફ સિસ્ટમ જેથી તૈયારીમાં સરળતા રહે.

✅ ટેસ્ટ પૂરો થતા તરત જ Answer Key તથા તમારા આવેલા માર્ક્સ મળી જશે.

✅ દર અઠવાડિયે અને મહિને કરંટ અફેર્સ IMP MCQનો ટેસ્ટ.

✅ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા સુધી કુલ 1000+ ટેસ્ટ મળશે.

✅ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના બધા ટેસ્ટ સરકારી કર્મચારીઓ દ્વારા નીકાળવામાં આવે છે.

✅ આવનારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષામાં OJAS TEST માંથી 70થી વધારે ગુણનું પુછાવવાનું ટારગેટ.

✅ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષની વેલિડિટી પોલીસ કોન્સ્ટેબલની EXAM સુધી રહેશે.


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ ફી 👮

ojas test

NOTE : ફક્ત એકવાર ₹199નું પેમેન્ટ કરીને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા સુધી ટેસ્ટ આપો.

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ સાથે જોડાવવા માટે WhatsApp માં Hi લખીને મેસેજ કરો. 👇

94 99 888 102


OJAS TEST

સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓનો અભિપ્રાય


સેધાભાઈ પટેલ

પોલીસ કોન્સ્ટેબલના ટેસ્ટ હું ઘણા સમયથી આપું છું. સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ હોય છે. મને આવનારી પરીક્ષામાં ઘણો ફાયદો મળશે.


બાબરીયા રણજીત

પોલીસ કોન્સ્ટેબલના ટેસ્ટ ખુબજ સરસ આવે છે.. OJAS TESTનું ખુબ ખુબ આભાર.


પુથ્વીરાજસિહ ગોહિલ

દરરોજ વિષયવાર ટેસ્ટથી મને તૈયારી કરવામાં ઘણો ફાયદો થાય છે. ખુબજ સરસ ટેસ્ટ આવે છે.


ચૌધરી પ્રકાશ

ગઈ પોલીસ ભરતીમાં મે તમારો ટેસ્ટ કોર્ષ લીધેલ હતો બધા જ ટેસ્ટ આપ્યા મારે લેખિત પરીક્ષામાં 56 માર્ક આવેલા ફિજિકલ+લેખિત 77 થયા તા પણ હું 2 માર્ક માટે રહી ગયો તો આ વખતે ફરી કોર્ષ લીધો છે આ વખતે સખત મહેનત કરી ને constable માં પાસ થવું છે Thank you Ojas test


જયેશ માળી

Sir તમારા ટેસ્ટ બહું જ helpfull હોય છે.
તમારા ટેસ્ટ થી revision થાય છે.
તલાટી/ જુનિયર કલાર્ક ની exam માં તમારાં ટેસ્ટ માંથી પ્રશ્નો પુછાયા હતા તેથી અમને ઘણો ફાયદો થયો.
ટેસ્ટ કોર્સ ની ફી ઓછી છે એટલે કોઈ પણ કોર્સ ખરીદી શકે. ડેઇલી ટેસ્ટ આપવાથી એક્ઝામ માં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ સારી રીતે થાય છે. Thanks OJASTEST Team.


જરગેલા જાહિદ

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ના ટેસ્ટ હું ઘણા સમય થી આપુ છું. સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ હોય છે. મને આવનારી પરિક્ષામાં ઘણો ફાયદો થશે.મારા તરફ થી OJAS ટેસ્ટનું ખૂબ ખૂબ આભાર…


દિહોરા પ્રકાશ

ગુજરાતની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે OJAS TEST સૌથી શ્રેષ્ઠ તૈયારી માટેનું પ્લેટફોર્મ છે.. આટલી ઓછી ફીમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું ટેસ્ટ કોર્ષ આપો છો તે બદલ OJAS TEST નું ખુબ ખુબ આભાર..


પટેલ મેકમિલન

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષામાં મને OJAS TEST ના ટેસ્ટ માંથી ઘણો ફાયદો થયો છે. OJAS TEST નું ખુબ ખુબ આભાર


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્ષ સાથે જોડાવવા માટે WhatsApp માં Hi લખીને મેસેજ કરો. 👇

94 99 888 102


💥 OJAS TEST સૌથી ઓછી ફી માં સૌથી બેસ્ટ ટેસ્ટ આપતી ગુજરાતની No.1 વેબસાઈટ…


About Us

Contact Us

Privacy Policy

Disclaimer

Term & Conditions

Refund Policy

×